Tomato Salad

torn mozzarella, white bean hummus, basil pesto & sherry vinegar

Tomato Salad